Risico Voeten

Diabetische voet

Ruim 10% van alle diabetisch patiënten hebben complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisaties ‘Diabetische Voet’ en Risico Voeten ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen.

De voeten van diabetespatienten kunnen erg kwetsbaar zijn.plaatje

De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen

het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen

de voeten van stand kunnen veranderen.

Daarom is een speciale behandeling noodzakelijk.

Wanneer gaat de diabetespatiënt naar een pedicure?

Kloven, eelt, likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen mogen worden behandeld. Een regelmatig bezoek aan de pedicure wordt in deze gevallen zeker aanbevolen.

Ook wanneer er geen voetklachten zijn is het raadzaam toch enkele malen per jaar voor een controlebehandeling naar een pedicure te gaan (medisch pedicure of met de aantekening ‘diabetische voet/risicovoeten (= ‘Pedicure++)

Het voorkómen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure.

Dat geldt in belangrijke mate voor de behandeling van diabetespatiënten.

Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Zo nodig wordt de cliënt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts, specialist, podoloog of podotherapeut.

Algemene adviezen voor de diabetespatiënt

controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen

doe regelmatig, liefst dagelijks, voetoefeningen

wandel en fiets regelmatig (of hometrainer), dit bevordert de bloedsomloop

draag goed passende sokken en kousen zonder naden, draadjes, stoppen, knellende boorden.

Reumatische voet 

Mensen met een reumatische aandoening hebben vaak last van hun voeten. Pijn staat daarbij voorop en is meestal de belangrijkste klacht. Daarnaast zijn vermoeidheid, ‘brandende’ voeten niet goed kunnen lopen (stijfheid( en zwelling(en) de belangrijkste klachten.

Aangezien er meer dan 200 reumatische aandoeningen bekend zijn, is de ‘reumatische voet’ eigenlijk geen goede term. Beter is te spreken van een ‘reuma patiënt met voetklachten’.

Soorten reuma

Onder ‘reuma’ of ‘reumatische aandoeningen’ verstaat men:

Alle aandoeningen van het bewegingsapparaat (= botten, spieren, pezen, banden, gewrichten en kapsels), die niet het gevolg zijn van een ongeluk, een aandoening van het zenuwstelsel of een aangeboren ziekte. Het beste wordt ‘reuma’ ingedeeld in twee belangrijke groepen aandoeningen:

gewrichtsreuma, waarbij pijn in de gewrichten voorop staat;

weke delen reuma, waarbij de oorzaak van de klachten juist niet in de gewrichten ligt, maar daarbuiten, in de structuren rondom de gewrichten (spieren, pezen, banden en kapsels).

Reuma en voetverzorging

Aangezien mensen met reuma niet alleen last krijgen van de voeten, maar vaak ook van de handen, wordt de voetverzorging soms een probleem.

Mensen die niet meer hun eigen nagels kunnen knippen en hun voeten niet meer goed kunnen verzorgen, kunnen dit te laten doen door een voetverzorger of pedicure, bij voorkeur met een branche-erkend certificaat. Voetzorg & Zo beschikt over deze certificaten en is dan ook bij uitstek gespecialiseerd.

Zijn de klachten meer gerelateerd door voetstandafwijkingen, dan dient de huisarts of reumatoloog een verwijzing voor onze podotherapeut uit te schrijven. Deze professional  kan dan bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om de patiënt met zo min mogelijk klachten te laten lopen.

Een risicovoet is een voet met een verhoogd risico op complicaties ten gevolge van een ziekte of andere oorzaak

De behandeling van een risicovoet door een medisch pedicure/pedicure DV/RV en pedicure plus kan plaatsvinden met of zonder verwijzing.

Mogelijke complicaties zijn o.a:

Ulcus (zweer) 

Necrotisch (afgestorven) weefsel 

Unguis incarnatus (ingegroeide nagel) 

Subunguaal hematoom (bloeduitstorting onder de nagelplaat)

Ontstekingsverschijnselen 

Een risicovoet geeft risico op de volgende complicaties: 

Ulcus of wond

Deformiteit/vormverandering 

Pijn en verminderde functie 

Toename van het ziektebeeld 

Comorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van meerdere aandoeningen) 

De voetbehandeling van een persoon met een risicovoet verschilt dan ook op een aantal punten met de standaard behandeling. Hierbij hebben de behandelingen tot doel om de zorg rondom patiënten met een risicovoet te optimaliseren, om zo complicaties te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen. 

Voetproblemen kunnen onder andere voortkomen uit aangeboren afwijkingen, aandoeningen van het beender- en spierstelsel, verkeerd schoeisel en letsel. Als medisch pedicure word je opgeleid om zogenaamde risicovoeten te behandelen en onder controle te houden. Je behandelt huid- en nagelaandoeningen en houd je bezig met preventie van voetproblemen. 

Vaak werk je samen of overleg je met een huisarts, diabetesverpleegkundige of bijvoorbeeld een podotherapeut of Register podoloog. 

Een medisch pedicure voert specialistische behandelingen uit, zoals screening en een gericht voetonderzoek, specifiek bij risicovoeten en de behandeling van de risicovoet, waarbij als gevolg van een ziekte (o.a. reuma, diabetes, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.  

Een screening en een gericht voetonderzoek wordt zo vaak als noodzakelijk (minimaal 1 x per jaar) uitgevoerd. De behandeling vindt plaats volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf en de ‘Richtlijnen: ‘Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus. Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening’.