Privacy statement Pedicurepraktijk Voetzorg & Zo Bulthuissingel 2, 9251BW Burgum

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als behandelaar moet voldoen, omdat ik gegevens vastleg in anamneses/cliëntdossiers.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar een anamnese/dossier aanmaak, dit is ook een wettelijke plicht . Uw anamnese/dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over gebruikte medicatie en eerdere behandelingen.
Ook worden in het anamnese/dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
De gegevens uit uw anamnese/dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw anamnese/dossier wordt gebruikt, indien noodzakelijk, voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier/anamnese blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.